Prelucrare date personale


CURIERAT RAPID BUCURESTI CURIERAT RAPID NATIONAL CURIERAT RAPID INTERNATIONAL
 
GLOBAL Curier Express:  firma curierat national si international
Google +    Twitter    Facebook
Home Companie Servicii Asistenta Tarife A-Z Contact


Curierat rapid - AWB

Curierat rapid - Comanda online

Curierat rapid - Coduri postale

Curier Rapid International
Curier Rapid National
Curier Rapid Bucuresti
Curier Sameday Bucuresti
Curier Express Bucuresti
Transport Marfa Europa
Global Freight Forwarding
Logistica si Distributie
Direct Mail - Marketing

Curierat rapid - Harta

Curierat rapid - Ora pe glob

Curs valutar

curs valutar bnr »

Vremea

Curierat rapid

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

GLOBAL Curier Express ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:

GLOBAL Curier Express accepta doar expeditiile ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. Prin predarea trimiterilor catre agentul GLOBAL Curier Express, expeditorul este de acord cu regulamentul precum si cu termenii si conditiile GLOBAL Curier Express, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (N.T.).:

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctelede lucru GLOBAL Curier Express sau de la adresa indicata de expeditor prin curier; in cazul expeditiilor incorect ambalate de catre expeditor, GLOBAL Curier Express nu raspunde de nici o eventuala deterioare a expeditiei pe timpul transportului. Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a specificat pe documentul de transport (N.T.) la rubrica observatii mentiunea “Livrare Sambata”. In momentul ridicarii coletele se vor cantari, masura, si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica. Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.:

In momentul in care coletele ajung in depozitul GLOBAL Curier Express, acestea vor fi cantarite si masurate. In cazul in care exista diferente de greutate intre datele inscrise pe avizul de expeditie (N.T.) si datele de greutate si volum reale, obtinute de personalul nostrum , GLOBAL Curier Express isi rezerva dreptul de a modifica greutatea expeditiilor conform datelor reale constatate la sosirea coletelor in deposit.. Personalul nostrum este dotat cu un cantar omologat si certificat metrologic. Expeditorul va fi informat in scris de modificarile de greutate constatate.:

GLOBAL Curier Express are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in urmatoarele cazuri:
• Expeditorul nu a platit integral tariful corespunzator trimiterii postale;
• Ambalajul trimiterii postale prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau trimiterea postala consta in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
• Daca, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic, in urma utilizarii unor metode de observare rezonabile care sa nu afecteze secretul corespondentei, ca trimiterea postala contine bunuri interzise la transport sau care nu respecta conditiile speciale de transport;
• Daca, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.
• GLOBAL Curier Express nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia.
• De asemenea GLOBAL Curier Express nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala pana la destinatie si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.
• In cazul serviciului “Ramburs”, GLOBAL Curier Express va incasa la predarea trimterii postale contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si o va transmite ulterior expeditorului.
• In cazul serviciului “Restituire”, GLOBAL Curier Express va prelua in schimbul trimiterii postale alt colet,plic, sau orice alt produs solicitat de expeditor. “Confirmarea de Primire” (AWB scanat) se trimite pe fax/e-mail la solicitarea in scris a expeditorului.
• GLOBAL Curier Express va returna expeditia clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:
• Adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
• Destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
• Destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, GLOBAL Curier Express va notifica destinatarul despre existenta unei expeditii, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra expeditia timp de 15 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 6 luni in depozitul GLOBAL Curier Express din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat expeditia aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea GLOBAL Curier Express. Pentru orice pastrare a expeditiei la dispozitia expeditorului sau destinatarului GLOBAL Curier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi.

GLOBAL Curier Express garanteaza livrarea oricarei expeditii in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 36 de ore cu exceptia cazului fortuit sau fortei majore. Pentru expeditii de peste 3 m lungime sau de peste 100 kg greutate – livrarea se va executa din sediile GLOBAL Curier Express. Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale. Pentru respectarea acestor termene GLOBAL Curier Express beneficiaza de 68 de trasee stabilite intre punctele de contact fixe deservite de personal, concepute in asa fel incat orice expeditie sa fie ridicata din punctul de colectare in maxim 12 ore de la ridicare iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal sa treaca cel putin o data autovehiculele GLOBAL Curier Express care livreaza expeditiile.

RECLAMATII

GLOBAL Curier Express a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare. GLOBAL Curier Express nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport. NU se iau in considerare reclamatiile efectuate ulterior livrarii. Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la GLOBAL Curier Express toate documentele necesare in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite poate formula o reclamatie scrisa prin mail, fax sau plic adresata Departamentului Relatii Clienti (Customer Service), in termen de 30 zile pentru serviciile incluse in sfera serviciului universal si 90 de zile pentru serviciile neincluse in sfera serviciului universal. Daca reclamatia se refera la timpul de livrare atunci trebuie sa cuprinda numarul scrisorii de transport (AWB) sau sa o aiba atasata.

Daca reclamatia priveste alte detalii ale expeditiei (ex: obiect, modalitate de manipulare, etc) pe langa scrisoarea de transport aceasta trebuie sa fie insotita de toate documentele pe care reclamantul isi intemeiaza pretentiile (ex: factura, note scrise, declaratii, etc). Departamentul Relatii Clienti (Customer Service) confirma reclamantului primirea reclamatiei in masura posibilitatilor telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Termenul de solutionare a reclamatiilor este de 15 zile de la data introducerii reclamatiilor pentru serviciile incluse in sfera serviciului universal si 30 de zile de la data introducerii reclamatiilor pentru serviciile neincluse in sfera serviciului universal. Reclamatiilor cu privire la modul de expediere sau timpul de livrare li se raspunde in ziua inregistrarii reclamatiei la Departamentului Relatii Clienti (Customer Service) iar daca reclamatia se dovedeste intemeiata reclamantul va fi despagubit in maxim 72 de ore.

DESPAGUBIRI

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei. Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale GLOBAL Curier Express este obligat sa acorde despagubiri. GLOBAL Curier Express colecteaza si livreaza exeditiile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel:
• In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata GLOBAL Curier Express acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful pentru un colet, indiferent de greutate;
• In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata GLOBAL Curier Express acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata.
• In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata GLOBAL Curier Express acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii. In urmatoarele cazuri GLOBAL Curier Express este exonerat de raspundere :
• Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
• Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care GLOBAL Curier Express nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
• Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar;
• Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare. GLOBAL Curier Express este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea expeditiilor intr-un termen, dupa cum urmeaza:
• 12 ore pentru expeditiile livrate in aceeasi localitate;
• 24 ore pentru expeditiile livrate in interiorul oricarui judet de pe teritoriul Romaniei;
• 24 ore pentru expeditiile intre resedintele de judet;
• 36 ore pentru orice expeditie care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.
• GLOBAL Curier Express este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 4487 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale GLOBAL Curier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.
• In cazul in care GLOBAL Curier Express depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a expeditei intarziate sau acorda o alta expeditie gratuita.

INTERNATIONAL EXPRESS?        IMPORT MARFA EUROPA?                VREI SA-TI PROMOVEZI AFACEREA?  
Companie
Servicii Asistenta
Harta site
Despre noi
Avantaje
Locuri de munca
Termeni si conditii
Index de combustibil
Tarife A-Z
Contact
Curier Rapid Bucuresti
Curier Rapid National
Curier Rapid International
Transport Marfa Europa
Global Freight & Forwarding
Logistica si Distributie
Direct Mail - Marketing
Track & Trace
Cum trimit un plic sau colet?
Documentul de Transport-NT
Modalitati de ambalare
Masuri de securitate
Soft e-curier GlobalNet
Intrebari frecvente (FAQ)
Termeni si Conditii
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Protectia Consumatorului - ANPC (www.anpc.gov.ro)

Copyright © 2012 GLX WORLDWIDE SRL

Web design: Rodica Oltean